skip to Main Content

Acupressuur massage

Acupressuur is er voor de volgende klachten:

Ademhalingsstoornissen, angsttoestanden, beenklachten, blaasstoornissen, lage bloeddruk, buikpijn, bijholte ontsteking, concentratiestoornissen, doorbloedingsstoornissen, verminderde eetlust, elleboogklachten, functiestoornissen van de galblaas, gewrichtspijn, hoge bloeddruk, hoofdpijn, migraine, voorhoofdspijn, ischias en spit, knieklachten, menstruatieklachten, nervositeit, neurasthenie, nicotineverslaving, overgewicht, pijn, prostaatklachten, reumatische aandoeningen, rugklachten, slaapstoornissen, inslaap- en doorslaapproblemen, vermoeidheid, verstopping, wervelkolomklachten, pijn in schouder of arm, wagenziekte, zweten.

Natuurlijke genezing met Acupressuur.

Iedere genezing, al lijkt ze nog zo wonderbaarlijk, is een bewijs van de sterkte van onze levenskracht. En onze levenskracht kunnen wij besturen – haar versterken of kalmeren naar gelang de behoefte – met behulp van acupressuur (Acus = top, naald of punt; premere, pressum = drukken; Acupressuur = puntdrukken), een van de oudste en meest beproefde natuurlijke geneeswijzen, die ontstaan is uit de eeuwenoude Chinese heilmassage.

Wat ons aan deze geneeswijze vreemd kan voorkomen, is de visie, die alle oosterse geneeswijzen – en ook die van de artsen uit de klassieke oudheid – gemeen hebben: de mens wordt beschouwd als eenheid van lichaam, ziel en geest. Klachten worden nooit los gezien van deze eenheid, maar steeds in deze lichaam-ziel-geest samenhang behandeld. Wat wordt daaronder verstaan? We kennen het allemaal: als we moe zijn hebben we slaap nodig; als we teveel energie hebben, hebben we behoefte aan beweging. We voelen ons goed, zolang de binnen ons werkzame krachten in evenwicht zijn. Raakt deze harmonie uit balans, dan voelen we ons niet lekker of zijn we ziek. De elkaar tegenwerkende en elkaar versterkende krachten binnen in ons streven voortdurend naar evenwicht – een toestand die echter nooit volledig wordt bereikt. Maar deze krachten zijn voortdurend in beweging, stromen constant; en beweging is de basis van het leven. Tegen deze achtergrond krijgen gezondheid en ziekte een andere betekenis dan wij gewend zijn: gezondheid is het voortdurende streven van de levenskrachten in ons naar evenwicht. Als dit streven ergens door geblokkeerd wordt, dan raken wij in een onevenwichtige toestand, die zich uit in lichamelijke klachten – dan zijn we ziek. Oorzaak van een ziekte is dus de verstoring van het evenwicht van onze levenskrachten.

Met acupressuur kunnen we invloed uitoefenen op de stroom van onze levensenergie, via bepaalde schakelcentra verkeerd geleide energieën weer in goede banen te leiden, geblokkeerde energie vrijmaken. Met acupressuur worden dus niet de symptomen van een ziekte behandeld, maar veeleer de oorzaak van de ziekte. Overal waar de oorzaak van een stoornis gezocht moet worden in een onbalans van de levenskrachten, kunnen met acupressuur gezondheidsproblemen en klachten zeer effectief beïnvloed worden.

Hulp van de eigen levenskracht.

Met de acupressuur (ook drukpuntmassage genoemd) beschikken wij over een natuurlijke geneeswijze, die onze levensenergieën beïnvloedt. Acupressuur maakt het mogelijk te zorgen voor ons welzijn – onszelf op eigen kracht te helpen. Acupressuur is een natuurlijke, zeer betrouwbare en bijna geheel pijnloze methode ter behandeling van storingen in de lichaamseigen energiehuishouding, die zich in de meest verscheidene vormen kunnen uiten. Acupressuur kan worden toegepast door iedereen; het resultaat van de behandeling is niet gebonden aan enige medische voorkennis. Bij de toepassing zijn bovendien geen schadelijke bijwerkingen te verwachten. Deze geneeswijze kan toegepast worden zonder enig technisch hulpmiddel, met een minimum aan materiaal en in bijna iedere situatie. Als men eenmaal de acupressuur punten kent en de erbij behorende werkingen, dan zijn lichamelijke stoornissen snel te verhelpen door massage van deze punten. Met acupressuur heeft u letterlijk ‘in de hand’, op eigen verantwoording voor uw welzijn, voor uw gezondheid te zorgen. Bijna ieder van ons is bekend met klachten zoals hoofdpijn, spanningen in de nek, rugpijn, migraine, spierpijn of verkoudheid en wenst snel hulp, zonder problemen en zonder bijverschijnselen. Acupressuur kan deze hulp bieden – aan ieder van ons. Noodzakelijke voorwaarden voor het succes van zelfbehandeling door middel van acupressuur is de bereidheid om verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid op zich te nemen. De natuurlijke behandelmethoden zijn gestoeld op eeuwenoude inzichten over de totaliteit van de mens. Als we gebruik weten te maken van deze ervaringen, leren wij juist door de zelfbehandeling ook weer te letten op de belangrijke signalen van ons lichaam. Niet zelden ontwikkelt zich uit de zelfbehandeling een nieuwe betere relatie tot ons eigen lichaam. Zo is de acupressuur in bredere zin ook een weg tot zichzelf en de eigen lichamelijkheid. Genezing begint volgens hen die uit ervaring spreken op het moment dat iemand contact maakt met zijn eigen lichaam.

Acupressuur kan in geen geval een vervanging zijn voor een medisch noodzakelijke behandeling! Als natuurlijke behandelmethode kan ze echter een zinvolle aanvulling zijn op andere therapieën. Als u al onder behandeling bent van een arts en u wilt uw klachten ook met acupressuur behandelen, dan moet u dit wel eerst met de arts overleggen.

Oervormen van acupressuur.

In China heeft men de acupressuur behandeling gesystematiseerd. Oervormen van acupressuur vinden we echter in alle culturen. In etnologische studies wordt over Bantoe stammen vermeld, dat ze ziekten genazen door op bepaalde plaatsen van het lichaam te krabben. Over een kannibalen stam in het Braziliaanse oerwoud wordt vermeld dat bij zieken door een blaaspijp kleine pijlen in bepaalde lichaamsdelen werden geschoten.

In onderzoeken wordt vermeld, dat kinderen in verschillende landen over de hele wereld als ze pijn hebben spontaan drukken op een plek ergens op het lichaam die in geen enkel direct verband staat met de plaats van de pijn, vaak zelfs hier ver van verwijderd is. Ieder van ons kent het nerveuze plukken aan het oorlelletje, het wrijven met de wijsvinger over de neus, of het drukken op punten rond de ogen bij vermoeidheid of in gespannen situaties. Zo is ook het zenuwachtige trommelen met vingertoppen op de tafel een teken dat men niet genoeg energie heeft op de plaats waar deze nodig is.

Ook bij dieren kunnen we dit zelfhulp principe waarnemen: bij lichamelijk lijden drukken ze op bepaalde plaatsen van het lichaam ergens tegenaan, gaan ze op takken of stenen liggen, om druk tegen het lichaam op te wekken en daarmee de pijn te bestrijden. Dit alles wekt het vermoeden, dat de oervormen van acupressuur een soort instinctieve zelfhulp zijn, die mens en dier onbewust toepassen.

Heeft u interesse?

Bent u geïnteresseerd in een massage? U kunt alleen telefonisch een afspraak maken bij Pho Thammakhot.

Back To Top