Ga naar hoofdinhoud

บทคารวะและอธิฐาน
ข้าพเจ้า ขอกราบนมัสการ ขออำนาจของสมเด็จพระสัมมา สัมพระพุทธเจ้า พระธรรม คำสั่งสอน ของสมเด็จพระสัมมา สัมพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ สาวก ของพระสัมมา สัมพระพุทธเจ้า.
หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี.
พ่อ ธัมโฆตร ศาสตร์การแพทย์แผนไทย.
ท่านอาจารย์ อ๋อย ครูฝึก สมาธิ กรรมฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี.
ข้าพเจ้า ได้รับอนุญาต จาก ทั้ง สอง ท่านนี้
จึงกล้านำเอา ศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ของ พ่อ ธัมโฆตร มาตีแพร่ให้ทุก ฯ ท่าน ได้รับรู้.

ขอแน่ะนำ
พ่อ ธัมโฆตร ท่านเป็นน้องชาย ของ พ่อปู่ ชีวะโก ท่านทั้งสอง บำเพ็ญศิลล์ ภาวนา จนบรรลุในศาสตร์ ของตนเอง (ท่านทั้งสองเป็น พระฦาษี เทพดาบส)
พ่อ ชีวะโก ท่านมาในสาย ปรุงยา ค้นหา สมุนไพร ตั้งแต่สมัย พุทธการ (ศาสตร์ปรุงยา).
พ่อ ธัมโฆตรท่านมาในสายของศาสตร์ การนวด เส้น เอ็น คลิ่คลาย จุด บรรนเทาอาการ ปวด เจ็บ เมื่อยหล้า กล้ามเนื้อ และช่วย บรรเทา ผ่อนคลายท้ัง สิบเอ็ด ระบบของร่างกายมนุษย์ ได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียว.

การนวดแพทย์แผนไทย มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล และเป็นที่นิยมรู้จักกันแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้.

บทแน่ะนำตัวเอง
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาต จาก หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธัมโม และอาจารย์ อ๋อย นำเอาชื่อ พ่อ ธัมโฆตร การแพทย์แผนไทย คลิ่คลายมโนกรรม มาเป็นชื่อร้าน.
และอนุญาตให้นำเอา สูตรสมุนไพร คลิ่คลายมโนกรรม ของ อาจารย์ อ๋อย มาใช้ในร้านด้วย ในการบำบัดรักษา.
ความเมตตา กรุณา ของทั้ง สองท่าน ที่มอบให้กับ ข้าพเจ้านี้.
ข้าพเจ้า นาง มลิดา หน่วงแก้ว ขอยกไหว้เหนือหัว เป็นบุญกุศลเหลือเกินที่ได้รับ สิ่งที่วิเศษ จากท่านทั้งสอง ที่มอบให้มา ข้าพเจ้า จะสร้างสรรเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพ มุ้งมั่น ศรัทธา.
และตั้งใจทำในศาสตร์นี้ให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามาถรของข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดนี้.
ข้าพเจ้า นาง มลิดา หน่วงแก้ว ขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ที่ได้ล่วงเกิน ด้วย กายกรรม.
วจีกรรม มโนกรรม กับทุก ฯ ท่าน ไหว้ ณ ที่นี้ ด้วยเทอญ.
ขอบคุณค่ะ

Back To Top
Chat openen
Contact
Hallo 👋
Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Stuur ons een berichtje via WhatsApp.